top of page

心誠台北短期月租套房公寓

        心誠短期月租套房分佈101附近,市政府,後山埤捷運站,台北車站,

        臺大醫院站以及台電大樓站。

bottom of page